واکسن را میتوان از طریق داروخانه های معتبر (ذکر شده در بخش مراکز توزیع) تهیه نمود و باید در دمای بین 4 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. بهتر است در هنگام تهیه واکسن کیسه یخ با خود همراه داشته باشید و یا از داروخانه تقاضا کنید تا در اختیارتان قرار دهد. در صورت نگهداری واکسن در منزل، بهترین مکان پایینترین طبقه درب یخچال بوده، که دمای لازم را تامین مینماید. توجه داشته باشید واکسن بهیچوجه نباید دچار یخ زدگی گردد و در این صورت غیر فعال خواهد شد. بهتر است تمامی واکسن ها در مراکز معتبر بهداشتی تزریق شوند.