• توصیه به انجام واکسیناسیون های مناسب برای افراد بالاتر از 50 سال یکی از حیاتی ترین مواردی است که متخصصان می توانند به جهت محافظت از بیمارانشان انجام دهند.


• علیرغم توصیه ها، باز هم گاهی اوقات بیماران به واکسینه شدن بی اشتیاق هستند. قبل از تجویز واکسن Prevenar13 پزشک می بایست بیمار را از فواید بالقوه واکسن مطلع سازد.