Prevenar13 واکسنیست که به پیشگیری علیه 13 سروتیپ* از شایع ترین سروتیپ های باکتری پنوموکوک که موجب بیماری های پنوموکوکی می شوند، کمک می نماید. این واکسن در سال 2010 به بازار معرفی گردید و در سال 2011 جهت استفاده در بالغین مورد تایید سازمان غذا و داروی ایالات متحده قرار گرفت. 13 ظرفیت موجود در واکسن، پوشش دهنده سروتیپ هایی است که بیشترین توان مقاومت باکتریایی و بروز عفونت را از خود نشان داده اند. این سرو تایپ ها شامل 1,3,4,5, 6A, 7F, 9B, 14,18C, 19A, 19F, 23F,6B میباشند. تفاوت مهم واکسن 13 ظرفیتی نسبت به انواع دیگر واکسن های پنوموکوکی؛ توانایی ایجاد مصونیت طولانی مدت بوده که این خصیصه با استفاده از تکنولوژی کونژوگیشن بدست آمده است. به بیان ساده این فرآیند باعث شده تا ایمنی زایی واکسن ارتقا چشمگیری یافته و بتواند از سطوح بالاتر ایمنی سلولی بدن بر علیه باکتری پنوموکوک استفاده نماید. این واکسن با از بین بردن تجمع باکتریایی در حلق افراد از انتقال باکتری مابین افراد جلوگیری میکند.
سروتایپ: زیر گروه باکتریایی


این واکسن برای افراد بالای دو سال بصورت تک دوز بوده و ایمنی طولانی مدت ایجاد مینماید، بطوریکه تا پایان عمر نیازی به تکرار واکسن وجود ندارد.