اطلاعات واکسن و روش نگهداری

واکسن شامل دو بخش اصلی میباشد، عامل محرک ایمنی که از دیواره باکتری پنوموکوک و پروتئین حامل تشکیل شده است و مایع همراه که ترکیبی همگن از نگهدارنده های لازم میباشد. واکسن بصورت سرنگ های از پیش پر شده به همراه سوزن بوده و در یک بسته بندی کامل ارائه میگردد

واکسن را میتوان از طریق داروخانه های معتبر (ذکر شده در بخش مراکز توزیع) تهیه نمود و باید در دمای بین 4 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. بهتر است در هنگام تهیه واکسن کیسه یخ با خود همراه داشته باشید و یا از داروخانه تقاضا کنید تا در اختیارتان قرار دهد. در صورت نگهداری واکسن در منزل، بهترین مکان پایینترین طبقه درب یخچال بوده و دمای لازم را تامین مینماید. توجه داشته باشید واکسن بهیچوجه نباید دچار یخ زدگی گردد و در صورت بروز غیر فعال خواهد شد. بهتر است تمامی واکسن ها در مراکز معتبر بهداشتی تزریق شوند.