عوارض جانبی

فایزر متعهد است که به طور مداوم بر ایمنی Prevenar13 (واکسن کونژوگه 13- ظرفیتی پنوموکوکی) نظارت نماید. Prevenar13 محتوی ویروس یا باکتری زنده نمی باشد. این واکسن حاوی پروتئینی است که پایه ساخت واکسن ها برای مدت بیشتر از 20 سال بوده است. برخی از بیماران عوارض جانبی را تجربه کرده اند. اما این عوارض عموماً خفیف هستند. به دلیل اینکه Prevenar13 به شکل تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد، عوارض جانبی شایع گزارش شده در کارآزمایی های بالینی واکنش هایی در محل تزریق بوده است.

عوارض جانبی در محل تزریق شامل:

قرمزی، تورم یا درد محل تزریق
محدودیت در حرکت بازو


عوارض جانبی عمومی شامل:

خستگی
سردرد
درد عضلانی
کاهش اشتها
لرز
بثورات جلدی

احتیاط: افراد با سابقه آلرژی شدید به هر یک از محتویات Prevenar13 یا هر واکسن حاوی توکسوئید دیفتری نباید واکسن را دریافت نمایند.