نقش Prevenar 13 در سلامت اطفال

بیماری های پنوموکوکی عمدتا از بیماری های حاد و تهدید کننده حیات در سنین پایین طبقه بندی میشوند از اینرو استفاده از واکسن پرونار 13 با کاهش احتمال بروز این بیماری ها میتواند به نحو چشمگیری در میزان مرگ و میر اطفال کم سن و سال کاهش ایجاد نماید. از سوی دیگر مننژیت پنوموکوکی به عنوان شاخص ترین بیماری پنوموکوکی در دوران کمتر از دو سال، حتی در صورت درمان هم می تواند عوارض غیر قابل بازگشتی در سیستم عصبی – حرکتی نوزاد ایجاد نموده و کیفیت زندگی او را تا آخر عمر تحت تاثیر مستقیم قرار دهد. از اینرو کنترل بروز این عفونت ها امروزه از اولویت های هر کشور و سیستم بهداشتی محسوب میگردد.


استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها در سرتاسرجهان باعث ایجاد مقاومت در برخی باکتری ها شده است. باکتری پنوموکوک نیز می تواند نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم باشد. برخی از انواع استرپتوکوکوس پنومونیه که عمدتا نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومند، در Prevenar13 موجود هستند. استفاده از واکسن پرونار 13 میتواند مقاومت های آنتی بیوتیکی را کاهش دهد.