Prevenar 13 چیست

Prevenar13 واکسنیست که به پیشگیری علیه 13 سروتیپ* از شایع ترین سروتیپ های باکتری پنوموکوک که موجب بیماری های پنوموکوکی از جمله مننژیت پنوموکوکی می شوند، کمک می نماید.این واکسن در سال 2000 به بازار معرفی گردید و در بدو ورود در برنامه واکسیناسیون ملی ایالات متحده قرار گرفت. در ابتدا واکسن معرفی شده 7 ظرفیتی بود که پس از ده سال تحقیق و توسعه نوع 13 ظرفیتی آن معرفی گردید. نکته مهم آنکه 13 ظرفیت موجود در واکسن اخیر، پوشش دهنده سروتیپ هایی است که بیشترین توان مقاومت باکتریایی و بروز عفونت را از خود نشان داده اند. این سرو تایپ ها شامل 1,3,4,5, 6A, 7F, 9B, 14,18C, 19A, 19F, 23F,6B میباشند. تفاوت مهم واکسن 13 ظرفیتی نسبت به انواع دیگر واکسن های پنوموکوکی؛ توانایی ایجاد مصونیت طولانی مدت در اطفال است، این خصیصه با استفاده از تکنولوژی کونژوگیشن بدست آمده است. به بیان ساده این فرآیند باعث شده تا ایمنی زایی واکسن ارتقا چشمگیری یافته و بتواند از سطوح بالاتر ایمنی سلولی بدن بر علیه باکتری پنوموکوک استفاده نماید. خصیصه مهم دیگر واکسن جلوگیری از انتقال سروتایپ های موجود در واکسن مابین افراد است که از طریق از بین بردن تجمع باکتریایی در حلق افراد میسر گردیده است.

*سروتایپ: زیر گروه باکتریایی